มูมู่ แมวน้อยของไอริน

มูมู่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการไอริน จัดทำขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลคำศัพท์สำหรับใช้ในการสร้างฐานข้อมูลของการโต้ตอบของคอมพิวเตอร์

สามารถคุยกับมูมู่ได้ที่
Playstore FanPage Inbox

เพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทในการพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวางดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องศึกษาวิจัยมูมู่อย่างไม่หยุดยั้ง

มูมู่เปิดกว้างสำหรับทุกคน ท่านสามารถคัดลอกการสนทนาที่มีในระบบมูมู่ทั้งหมดและโค้ดของโปรแกรมมูมู่ได้ผ่านทาง Github